تیم مانا علم آریا

خدمات

آموزش

طراحی وب سایت

طراحی بازی

مزیت رقابتی

کیداکد با استفاده از روش جذاب گیمیفیکیشن و بازیهای جدی مفاهیم سخت و پیچیده را با کمک بازی به کودکان آموزش می‌دهد

چشم انداز

کیداکد یک پلتفرم کامل شامل داستان انیمیشن‌های سواد دیجیتال و بازی‌ها و محیط‌های توسعه است. یک پلتفرم کامل که با محتوای غنی خود دانش آموزان را بی نیاز می‌کند. ما می‌توانیم در کشورهای اسلامی کودکان را با کمک کیداکد آموزش دهیم

سرمایه درخواستی

3 میلیارد تومان

فرم ارزیابی تیم مانا علم آریا