خدمات

ارائه پلتفرم نرم افزاری یادگیری فعال یکپارچه شامل ماژول های زیر:

اپلیکیشن موبایل

محیط آموزشی بر واقعیت مجازی

آزمایشگاه مجازی

آزمایشگاه از راه دور

تولید محتوای فعال و مبتنی بر واقعیت مجازی

مزیت رقابتی

تیمی آموزشی/تحقیقاتی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه های شیراز و UNSW استرالیا با ترکیب یک تیم فنی و مدیریتی با تجربه

امکان دسترسی به امکانات واقعیت مجازی دانشگاه های شیراز و UNSW

چشم انداز

از منظر بازار: از ابتدای کار هدف ما بازار کشورهای انگلیسی زبان بوده است.

لذا در 5 سال آینده انتظار داریم یکی از بازیگران اصلی حوزه یادگیری فعال در کشورهای استرالیا، آلمان و برخی از کشورهای منطقه منا.

از منظر کسب و کار:جامع ترین پلتفرم یادگیری فعال در سطح دنیا

سرمایه درخواستی

1.5 میلیارد تومان

فرم ارزیابی تیم لایفا