خدمات

سرویس میزبانی ویدئو و پخش زنده

سرویس کلاس آنلاین

طراحی پلتفرم های زیرساختی آموزشی

مزیت رقابتی

توسعه محصول به امکانات ویژه در کلودکده ، قیمت گذاری مناسب ، پشتیبانی واقعی به کاربران ، تبلیغات و مارکتینگ اصولی

چشم انداز

محصول کلودکده  در نظر دارد با توسعه و مقیاس سرویس های خود ، بتواند سرویس‌های خود را هم در ایران و هم در کشورهای دیگر ارائه کند

سرمایه درخواستی

30 میلیارد تومان

فرم ارزیابی تیم کلودکده