شتابدهنده اتود

آموزش و تحول دیجیتال

شتابدهنده اتود

آموزش و تحول دیجیتال

lakkke
lakkke
lakkke
tree
demo-attachment-43-Group-570

چه کاری انجام می دهیم ؟

تمرکز اصلی اتود، حمایت همه جانبه از استارتاپ های حوزه آموزش و تحول دیجیتال است تا با برقراری مسیری مشخص و کم افت و خیز، راه های جدیدی برای توسعه کشور عزیزمان را بگشاید.

yellow

خدمات اتود

هر تیم یا استارتاپ در اتود مانند درختان یا نهال های جنگل هستند.

مسیر رشد و پیشرفت در شتابدهنده اتود مانند رشد و تولد یک گیاه هست.

simole yellow
demo-attachment-127-research

حمایت مالی

project.svg

رویدادها

demo-attachment-125-planning

منتورینگ

demo-attachment-132-statistics

آموزش

demo-attachment-134-teamwork

تیم سازی

demo-attachment-133-tea-cup

فضای کار

demo-attachment-51-Path-773-1

دکتر وحید حاجی پور

راهبر شتابدهنده اتود

موفقيت همه كسب و كارهاي ما وابسته به موفقيت و توسعه كسب و كارهاي آموزشي است. هدف اتود ترسيم، طراحي و توسعه يك نمونه موفق بومي براي شتابدهي كسب و كارهاي نوپا در حوزه فناوري هاي آموزشي است.

کجا هستیم؟

demo-attachment-51-Path-773-1

سرای نوآوری وفناوری های آموزشی تهران غرب

سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غربٍ،اولین مرکز نوآوری تخصصی در زمینه تکنولوژی های آموزشی در کشور می باشد که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در دی ماه 1399 راه اندازی شد. این مرکز با هدف توسعه زیست بوم فناوری های آموزشی درصدد تغییر نگرش در حوزه آموزش در سطح کشور می باشد.